Nội dung phim

đứa em gái ở phòng massge như này đã làm cái nghề này nhiều năm rồi, nhìn những gì mà đứa em gái ấy đã làm những cái điều ấy đúng thật là hay đấy nhỉ, và đặc biệt với những cái kiểu ấy mình chẳng biết nói như nào, vì sao mà mình lại nói về cái siêu sướng đó vì sao mà mình lại nói về sự thật đó, vì mọi người đều biết nó là hay để biết được nó là hay thì đương nhiên là chúng ta cứ phải xem mới biết được nó là như nào và cái hay ấy ra sao ấy nhỉ phải không nào mọi người, không gian cho những cái điều ấy đều là cái sự thật ấy mà nhỉ