Nội dung phim

Bố mắng tôi và câu chuyện ở trên xe buýt với những gì mà mình đã kể lại cho mỗi người các bạn nghe, nói thật là cái câu chuyện ấy không biết mình sẽ kể hay mình nói như nào về nó, nói chung là cái lúc đó là cái lúc mà mình sẽ thể hiện ra cho mỗi người biết được rằng đây mới chính là cái khoảnh khắc dài để biết được thêm về điều ấy nhiều khi những cái kiểu ấy đúng là khó có thể bỏ qua và quên được nhỉ, không gian cho những cái điều ấy đúng là cái đặc sắc biết được nó là cái điều ấn tượng phải chứ ạ, xem và cảm nhận nha được chứ ạ