Nội dung phim

Tên mọt sách này nhìn ngoài có vẻ hiền lành nhưng thực tế là nó chẳng hiền một chút nào ấy mọi người ạ, nó có những cái hành động và có những cái kiểu kích dục mà cái tính ham dâm dục mà nó đã làm đúng là không thể tìm hiểu được ấy nhỉ, và đây chính là cái điều đáng mong muốn để biết nó là cái điều hay ho đúng nghĩa ấy nhỉ, và đây chính xác là cái kiểu kích dâm mà mình muốn được mang lại cho mỗi người xem và mọi người yêu những cái điều ấy như nào hãy nói cho mình nghe được chứ ạ, vì những cái điều ấy đều là cái điều hay ho đúng nghĩa ấy nhỉ mọi người nhỉ