Nội dung phim

tên mọt sách quỷ quyệt đi tìm bạn gái tập 3 và đây chính là cái khoảnh khắc dài mà mình chờ đợi những cái kiểu ấy đều làm mình biết nó là cái hay đúng chứ ạ và mình chờ đợi những cái kiểu ấy kích dâm và mình chờ đợi những cái không thể chê được ấy nhỉ, vì nó là cái điều mà mình mong muốn và mình chờ đợi những cái kiểu ấy, nó là một đứa mọt sách và đã có những cái hành động khiêu dâm mà mình đã nhìn ra được, và đây chính xác là cái điều đáng được quan tâm ấy nhỉ mọi người nhỉ, mọi người nghĩ sao về nó và yêu nó không nào mọi người của tôi ơi