Nội dung phim

Milia là một cô gái được đức vua nhận nuôi từ người thân. Trước ngày con trai của đức vua, hoàng tử Rick được phong danh hiệu anh hùng nhằm tiêu diệt Quỷ Vương. Milia đã gài bẫy khiến anh trở thành một tên ấu dâm, cuối cùng anh đã bị tử hình vì tội trạng tày trời đó. Sau khi anh chết, Milia được phong tặng danh hiệu. Rick không thể siêu thoát và kẹt mãi trong Limbo vì nổi uất ức năm nào. Và rồi một giọng nói bí ẩn vọng trong Limbo chỉ cho Rick cách trở về Dương Giới để báo thù và đó chính là Quỷ Vương.